Välkommen till Lilla Gula!

LILLA GULA-registret från Ågrenshuset blir i sin nya form grunden till många typer av viktig kommunikation och marknadsföring i Örnsköldsviks Kommun. Det ger möjlighet att hitta företag och deras erbjudanden via smartphones, lillagula.se och webben7.se och så klart i den klassiska och populära lokala telefonkatalogen. Det är alltså viktigare än någonsin att ha rätt uppgifter och tydlig närvaro i registret.
Som kund blir det väldigt enkelt - ett register ger exponering på alla de rätta ställena och du kan till och med administrera själv! Dessutom kan du komma åt nya marknadsföringsmöjligheter via webb, e-mail, sms och annat. Låt oss berätta mera om LILLA GULA-registret senare!